Litsentsid

707 MA  Geodeetilised ja kartograafilised tööd
EEG000209 Ehitusgeodeetilised uuringud
489 MA-k Maakorraldustööde tegevuslitsents


AV Geodeesia;  Kadaka tee 36, Tallinn 10621, Harjumaa;  Tel: 52 92609;  E-post: marek@av-geodeesia.ee